استراتژی متفاوت دلیل موفقیت است

    درمانگاه های عمومی و تخصصی، مطب‌ها، داروخانه‌ها و مراکز تصویربرداری پزشکی بخشی از کارفرمایان فعلی ما هستند.

    با افزایش رقابت در کلیه مشاغل و تخصص ها از جمله حوزه سلامت هر روز بر تنوع و تعداد انتخابهای مراجعین و بیماران افزوده می شود و دیگر تکیه بر موقعیت مکانی مرکز درمانی و استفاده از تابلوهای بزرگ به تنهایی ضامن جذب مراجعین کافی برای کسب و کارهای درمانی نیست.

    لذا با پیشرفت سریع روشهای تبلیغاتی در حوزه دیجیتال و گسترش استفاده از اینترنت و فضای مجازی، حوزه سلامت و درمان نیز ناگزیر است از این ابزارها بهره‌برداری شایسته نماید.

    با این هدف دپارتمان آموزش پزشک پیشرو اقدام به برگزاری آموزشهای تخصصی در قالب دوره و محصولات آموزشی مرتبط نموده است.

    امید است با ارائه به روزترین آموزشها و بهره‌گیری از اساتید مجرب نقش خود را در پیشرفت حرفه‌ای اعضای محترم شاغل در بخش سلامت جامعه به بهترین نحو ایفا نماییم.